Mizrahit.FM

לילה שקט – שקטים ללילה

יש חיים בלילות ואנחנו אומרים דבר אחד למה לא לתת לאנשים שמאזינים בלילה ,

מוזיקה מלאה ברגש ואהבה, הלילה השקט של נושמים מזרחית הוא הלילה הקסום שלכם, מיטב המוזיקה השקטה ,

הרומנטית, המרגשת והאיכותית באוזניים שלכם בכל לילה ולתוך השעות הקטנות,

לילה שקט כל יום החל מהשעה 22:45