Mizrahit.FM

החן שבמזרחית עם ארז וענונו

החן שבמזרחית , תוכנית רדיו וותיקה בתחומה התוכנית החלה בשנת 2005 ברדיו בריזה הפיראטי הצפוני

לאחר מכן גלשה לתחנות הרדיו באינטרנט ונחתה בסופו של דבר ברדיו נושמים מזרחית החן שבמזרחית ,

בהנחיית ארז וענונו ראיונות עם זמרים / מוזיקה מודרנית ים תיכונית משחקים,

עדכונים ועוד ועוד, בכל חמישי בין השעות 20:00 – 18:00